За Съвета
Структура
Комисии
Заседания, решения
Обществен посредник
Нормативна уредба
Стратегии, планове
Общински ЕООД
Приемна
Контакти
Новини
Полезни връзки
Тел. указател
Устройствен правилник на общинска администрация

 

 

Powered by MyPagerank.Net  

 

Tyxo.bg counter

 

Гласувай за мен в BGTop100.com  
 

 

 
Телефонен указател

 

Телефонен код за избиране на гр. Тутракан- 0866
стая
вът. №
телефон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател
2
119
60602
Зам. председател
7
107
60618
Юрисконсулт
7
107
60618
Технически секретар
7
107
60618
Факс
-
-
60618
КМЕТ и ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Кмет
1
101
60601
Технически секретар
1
102
60621
Факс
-
-
60636
Зам.кмет ”Стопански дейности”
3
103
60603
Зам.кмет ”Социални дейности”
4
104
60604
Зам.кмет ”Образование и култура”
6
106
60605
Секретар
5
105
60607
ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Директор
23
115
60620
Юрисконсулт
22
122
60638
Връзки с обществеността
-
-
60624
Радиовъзел
-
-
60624
Сектор ГРАО
Гл.спец”ЕСГРАОН
-
126
60635
Гл.спец”Гражданско състояние”
-
126
60635
Ст.спец.”АПОН”
-
126
60635
Гл.спец. “Човешки ресурси “
-
131
60688
Мл.спец. “Деловодител”
-
130
60688
Гл.спец”Инф.с-ми и комп.техника “
-
132
60688
Сектор Бюджет
Гл.счетоводител
25
116
60615
Счетоводство
26
123
60629
Каса
24
124
60623
Отдел “Местни данъци и такси”
Н-к отдел
-
-
60532
Спец.-касиери МДТ
-
-
60850
ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Директор
16
111
60715
Архитект
15
110
60608
Техническа служба
13
109
60622
Н-к “Регионално развитие и инфраструктура
14
113
60616
Гл.експерт “Строителство и контрол”
21
112
60610
Гл.експерт ”Екология озеленяване и чистота”
-
225
60626
Мл.експерт “Актуване деактуване и дог.отношения”
17
117
60628
СЕКТОР “ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
Гл.експерт “Общински имоти”
-
225
60626
Гл.експерт”Общински пазари и тържища”
-
-
61293
Гл.експерт”Селскостопански дейности и гори”
17
117
60628
Ст.експерт”Жилищно настаняване”
-
129
60621
СЕКТОР ”ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ”
Гл.инспектор “Контрол, търговия, цени и услуги”
20
114
60625
Мл.инспектор “Пром. транспорт и лицензи”
20
114
60625
Ст.спец. ОПР
20
114
60625
СЕКТОР “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
Гл.експерт”Програми и проекти”
21
112
60610
Мл.експерт”Евроинтеграция програми и проекти”
21
112
60610
ОТДЕЛ “ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ”
Н-к отдел
11
121
60611
Счетоводство “Образование”
9
108
61032
Гл.експ.”Образование, култура и ист.наследство”
10
108
61032
Гл.експерт”Вероизповедание и интеграция на малцинствата"
10
108
61032
Ст.експерт”Спорт, туризъм и работа с младежта и децата”
10
108
61032
Домакин
8
118
60619
Контрол Соц.програми
8
118
60619
Н-к Военен отдел
18
-
60612
Гражданска защита
19
128
60613
Секретар МКБППМН
22
122
60638
Архив
-
-
60209
Дежурен ОбС
-
125
60617

 

 

КМЕТСТВА ОБЩИНА ТУТРАКАН
.
С.Антимово
085303 - 326
с.Белица
08536 - 23 33
с.Бреница
08536 - 23 89
с.Варненци
08536 - 22 47
с.Нова Черна
08534 - 240
с.Пожарево
085303 - 260
с.Преславци
08536 -22-92
с.Старо село
08533 - 254
с.Сяново
08534 - 236
с.Търновци
085303 - 234
с.Царев дол
085303 - 385
с.Цар Самуил
08535 - 227
с.Шуменци
085301 - 210

 

 

ТЕЛ. НОМЕРА В ГР.ТУТРАКАН
.
Обреден дом
60631
Исторически музей
61235
ОЧ"Н.Вапцаров"
60045
ОДК
60399
Бюро по труда
61429
Данъчна служба
60850
Поземлена комисия
60483
Районен съд
60279
Социално подпомагане
60598
Социален патронаж
61218
ВиК
60529
НЕК
60118
Поща
61261
Дом за стари хора
61245
Услуги
0144
Общински съвет на БЧК гр. Тутракан
60242

 

 
Всички права запазени. Copyright © 2005 Общински съвет гр.Тутракан